PREDSTAVITEV


PILIH BETON d.o.o., je podjetje v stoodstotni družinski lasti. Podjetje je pričelo obratovati pred štiridesetimi leti, pod vodstvom sedanjega lastnika Zdenka Pilih-a, ki izhaja iz stoletne tradicionalno gradbeniške rodbine PILIH. Znanje sedanjega lastnika se je z začetkom tretjega tisočletja pričelo prenašati na hči u.d.i.a. Petro Pilih, ki je nosilec novega znanja in kvalitet.
 
Podjetje se je do leta 1990 ukvarjalo z visoko in nizko gradnjo. Izkušnje teh let so bile povod za nov iziv, ki se je imenoval TRANSPORTNI BETON. TRANSPORTNI BETON je bil takrat domena velikih gradbenih gigantov, ki so bili brez posluha za potrebe manjših gradbenikov. 
 
Začetek proizvodnje transportnega betona leta 1990 je bil namenjen prav tej ciljni skupini. Z vztrajnostjo in kvaliteto je podjetje že leta 1994 obvladalo večinski delež Celjskega trga.
Nov preporod, pa je bil začetek avtocestne izgradnje v Celjski regiji. Pilih beton je v tem času dobavil beton za več kot 30 viaduktov, ki so jih izvajala različna podjetja iz Slovenije in Italije. 
 
V obdobju najintenzivnejše gradnje avtocest smo prvi v Sloveniji (za TRANSPORTNI BETON) prejeli CERTIFIKAT KAKOVOSTI ISO 9001, ki nas še danes spodbuja, da ostajamo v naši regiji med vodilnimi tako po količinah, kot po KVALITETI betona in uslug.
 
Prav kvaliteta naših betonov je bila osnova za proizvodnjo betonskih izdelkov, ki se iz leta v leto širi in povečuje. Najnovejša dejavnost v sklopu PILIH BETONA, je ponudba vseh gramoznih frakcij in tampona iz našega kamnoloma GRATEX d.o.o., Laško. 
 
hruške na betonarni